Skip to main content

"Succes is altijd
een teamprestatie"

Privacyverklaring

GKT van Rijswijk BV GKT van Rijswijk BV, gevestigd aan Thijssenweg 2 AE 4927 PC Hooge Zwaluwe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

GKT van Rijswijk BV
Thijssenweg 2 AE
4927 PC Hooge Zwaluwe
+31765930022

Mw J.E.P. Schoones is de Functionaris Gegevensbescherming van GKT van Rijswijk BV zij is te bereiken via ella@gkt-vanrijswijk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

GKT van Rijswijk BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GKT van Rijswijk BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GKT van Rijswijk BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

GKT van Rijswijk BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming

GKT van Rijswijk BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GKT van Rijswijk BV) tussen zit. GKT van Rijswijk BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GKT van Rijswijk BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantengegevens, bewaartermijn : zo lang het bedrijf bestaat , reden: een klant kan altijd weer bellen voor een storing.
Persoonsgevens van de klanten individueel zo lang als deze persoon werkzaam is, komt er een verandering in dan verwijderen wij deze persoon uit het systeem. Hiervan hebben wij alleen een naam en evt GSM nummer verder niets . Wij werken met de algemene klantgegevens, en voeren contactpersonen in met hun naam en zakelijke mail en GSM
Leveranciersgegevens , zo lang het bedrijf bestaat, reden , we werken met alle leveranciers die in het bestand staan.
Persoonsgevens van de leveranciers individueel zo lang als deze persoon werkzaam is, komt er een verandering in dan verwijderen wij deze persoon uit het systeem. Hiervan hebben wij alleen een naam en evt GSM nummer verder niets. Wij werken met de algemene klantgegevens en voeren contactpersonen in met hun naam en zakelijke mail en GSM. Als deze mensen een andere baan hebben blijven de GSM nummer van het bedrijf waar ze werkten.

Delen van persoonsgegevens met derden

GKT van Rijswijk BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GKT van Rijswijk BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GKT van Rijswijk BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GKT van Rijswijk BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gkt-vanrijswijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GKT van Rijswijk BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GKT van Rijswijk BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gkt-vanrijswijk.nl